Acil Tıp Anabilim Dalı

İletişim için:

Tel: + 90 (232) 390 23 20
+ 90 (232) 390 23 18


Akademik Kadro
 

Anabilim Dalı Başkanı
Prof. Dr. Güçlü Selahattin KIYAN

Akademik Pesonel
Prof. Dr. Murat ERSEL
Doç. Dr. Funda KARBEK AKARCA
Dr. Öğr. Üyesi Yusuf Ali ALTUNCI
Uzm. Dr. Meltem SONGÜR KODİK
Uzm. Dr. Özge CAN
Uzm. Dr. Sercan YALÇINLI