Hastane Yönetim Kurulu

Başkan
Prof. Dr. Cemil GÜRGÜN - Dekan Vekili

Üyeler
Prof. Dr. Tuncay GÖKSEL - Başhekim Vekili
Prof. Dr. Ahmet ÜNER - Temel Tıp Bilimleri Bölüm Başkan Vekili
Prof. Dr. H. Ata ERDENER - Cerrahi Tıp Bilimleri Bölüm Başkanı
Prof. Dr. Selahattin Fehmi AKÇİÇEK - Dahili Tıp Bilimleri Bölüm Başkanı