Mesleki Yabancı Dil Planlama Komisyonu

Başkan
Prof. Dr. Özen KAÇMAZ BAŞOĞLU - Dekan Yardımcısı

Üyeler
Prof. Dr. Gülgün KAYALIOĞLU ŞENGÜL - Anatomi A.D.
Prof. Dr. Füsun SAYGILI - İç Hastalıkları A.D.
Prof. Dr. Hüseyin ONAY - Tıbbi Genetik A.D.
Prof. Dr. Selda ERENSOY - Tıbbi Mikrobiyoloji A.D.
Prof. Dr. Şöhret AYDEMİR - Eğitim Koordinatörü
Derya TOSUN - Öğrenci İşleri
Alper Buğra YALÇIN - Öğrenci Temsilcisi