Evre 4 Blok 4 BYK

Başkan
Doç. Dr. Feyza UMAY KOÇ - Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Üyeler
Prof. Dr. Fulden SARAÇ - İç Hastalıkları
Prof Dr. Halil İbrahim DURAK - Tıp Eğitimi
Prof. Dr. İmre ALTUĞLU - Tıbbi Mikrobiyoloji
Prof. Dr. Murat ULUKUŞ - Kadın Doğum
Prof. Dr. Osman ZEKİOĞLU  - Tıbbi Patoloji
Prof. Dr. Özgür ÇOĞULU - Tıbbi Genetik
Prof. Dr. Sara HABİF - Tıbbi Biyokimya
Prof. Dr. Sibel GÖKSEL - Tıbbi Farmakoloji
Doç. Dr. Mehmet ERDOĞAN - İç Hastalıkları
Doç. Dr. Mete ERGENOĞLU - Kadın Doğum
Doç. Dr. Levent YENİAY - Genel Cerrahi
Doç. Dr. Özge ALTUN KÖROĞLU - Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
Doç. Dr. Raika DURUSOY - Halk Sağlığı
Hatice AKBAY - Öğrenci İşleri
Osman KAYAR - Öğrenci Temsilcisi