İç Hastalıkları Staj Bloğu

Başkan
Prof. Dr. Fisun SAYGILI - İç Hastalıkları

Üyeler
Prof. Dr. Erdem GÖKER - İç Hastalıkları
Prof. Dr. Figen GÖKMEN - Anatomi
Prof. Dr. Fulden SARAÇ - İç Hastalıkları
Prof. Dr. Funda Yılmaz BARBET - Tıbbi Patoloji
Prof. Dr. Gülay AŞÇI - İç Hastalıkları
Prof. Dr. Hatica ŞAHİN - Tıp Eğitimi
Prof. Dr. İsmail ORAN - Radyoloji
Prof. Dr. Nevin ORUÇ - İç Hastalıkları
Prof. Dr. Selda ERENSOY - Tıbbi Mikrobiyoloji
Prof. Dr. Sibel GÖKSEL - Tıbbi Farmakoloji
Prof. Dr. Süheyla HİLMİOĞLU POLAT - Tıbbi Mikrobiyoloji
Prof. Dr. Şevki ÇETİNALP - İç Hastalıkları
Prof. Dr. Z. Aslı İKİZ - Anatomi
Doç. Dr. Fahri ŞAHİN - İç Hastalıkları
Doç. Dr. Işıl ERGİN - Halk Sağlığı
Doç. Dr. Ömür ARDENİZ - İç Hastalıkları
Dr. Öğr. Üyesi Figen YARGUCU ZİHNİ - İç Hastalıkları
Meral BUCAKLIOĞLU - Öğrenci İşleri
Ali Taha GÖÇER - Öğrenci Temsilcisi