Kardiyopulmoner ve Enfeksiyon Staj Bloğu

Başkan
Prof. Dr. Tansu YAMAZHAN - Enfeksiyon Hastalıkları

Üyeler
Prof. Dr. Aliye MANDIRALIOĞLU - Halk Sağlığı
Prof. Dr. Ayşegül AKGÜN - Nükleer Tıp
Prof. Dr. Cahide SOYDAŞ ÇINAR - Kardiyoloji
Prof. Dr. Cenk CAN - Farmakoloji
Prof. Dr. Çağatay ENGİN - Kalp Damar Cerrahisi
Prof. Dr. Figen GÖKMEN - Anatomi
Prof. Dr. Gürsel ÇOK - Göğüs Hastalıkları
Prof. Dr. Hakan KÜLTÜRSARAY - Kardiyoloji
Prof. Dr. Kutsal TURHAN - Göğüs Cerrahisi
Prof. Dr. Meltem TAŞBAKAN - Enfeksiyon Hastalıkları
Prof. Dr. Özen KAÇMAZ BAŞOĞLU - Göğüs Hastalıkları
Prof. Dr. Recep SAVAŞ - Radyodiagnostik
Prof. Dr. Seden KOCABAŞ - Anesteziyoloji
Prof. Dr. Sezgin ULUKAYA - Anesteziyoloji
Prof. Dr. Süleyha H. POLAT - Tıbbi Mikrobiyoloji
Prof. Dr. Yüksel ATAY - Kalp Damar Cerrahisi
Dr. Sıla Elif TÖRÜN - Tıp Eğitimi
Meral BUCAKOĞLU - Öğrenci işleri
Ecem KANPAK - Öğrenci Temsilcisi