Deri ve Zührevi Hastalıkları Anabilim Dalı

İletişim için
     
     
Tel:    + 90 (232) 390 26 98
         + 90 (232) 390 26 99
         + 90 (232) 390 38 29
     
Faks:    + 90 (232) 339 97 02
     
Adres:    Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi
             Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı
             35100 Bornova-İzmir
     
     
Akademik Kadro

Anabilim Dalı Başkanı
Prof. Dr. Can CEYLAN
 
Akademik Personel
Prof. Dr. Günseli ÖZTÜRK
Prof. Dr. Işıl KARAASLAN
Prof. Dr. İdil KÖSEOĞLU İNAL
Prof. Dr. İlgen ERTAM
Doç. Dr. Bengü GERÇEKER TÜRK
Uzm. Dr. Alican KAZANDI
Uzm. Dr. Ayda ACAR