EGE İNOVASYON VE TİROİD CERRAHİSİ ÇALIŞTAYI

 

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Endokrin Cerrahisi Derneği İş Birliği ile Canlı Cerrahi 9 Eylül 2017 de yapılacaktır.