Kraniofasiyal distoni ve diskinezilerin medikal ve cerrahi tedavileri kursu

Tarih: 6 Aralık 2017
Yer: Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Nörolojik Anabilim Dersanesi
Konu başlığı: Kraniofasiyal distoni ve diskinezilerin medikal ve cerrahi tedavileri
Kurs süresi: 4 saat
Kurs Nöroloji uzman ve asistanlarına yönelik olarak planlanmıştır.
09.00-09.20 Açılış / Distoni tanımı ve sınıflama Doç. Dr. Ahmet Acarer
09.20-09.40 Kraniofasiyal distoni ve disknezilerde tedavi seçenekleri Prof. Dr. Zafer Çolakoğlu
09.40-10.40 Model üzerinde değişik kraniofasiyal distoni formlarında botolinum uygulama
teknikleri Prof. Dr. Zafer Çolakoğlu, Doç. Dr. Ahmet Acarer
10.40-11.00 Kahve arası
11.00-11.30 Servikal distoniler: Klinik özellikler ve tedavi seçenekleri Doç. Dr. Ahmet Acarer
11.30-12.30 Model üzerinde değişik servikal distoni formlarında botolinum toksin uygulama
teknikleri Prof. Dr. Zafer Çolakoğlu, Doç. Dr. Ahmet Acarer
12.30-13.00 Kranioservikal distonilerde cerrahi uygulamalar Doç Dr. Ahmet Acarer
13.00 Kapanış